Archive for mai, 2013

Referat fra årsmøtet 8. april 2013

mai 6, 2013

 

Referat fra årsmøtet 8. april 2013

Det var på forhånd sendt ut sakliste med sakspapirer. Listen så slik ut:

Orienteringssaker
Medlemskontingent
Juryen for Rivertonprisen 2013
Rivertonbiblioteket
Diverse
Årsmelding
Regnskap
Valg av president og styremedlemmer
Revisjon av statutter
Innvalg av nye medlemmer
Åpen post: innspill fra Årsmøtet om fremtidige aktiviteter

Innkalling og sakliste ble godkjent av de 10-12 fremmøtte, hvorav fire fra styret. Presidenten ønsket velkommen og orienterte om uendret medlemskontingent (300 kr.; fritak fra det året man fyller 70); juryen for Rivertonprisen som for 2013 vil bestå av Else Barratt-Due, Magnhild Bruheim og Ola Hegdal; biblioteket der arbeidet har stått i stampe og noe må gjøres. Årsmeldingen ble lest opp, og lagt til aktene. Regnskapet ble godkjent, og valget gjennomført i tråd med styrets innstilling – dvs. at så vel President som øvrige styremedlemmer (minus Astrid de Vibe) fortsetter. Statuttrevisjoner ble vedtatt i henhold til ønsker fra forrige årsmøte. Når det gjelder innvalg av nye medlemmer, ble mange navn lansert over bordet, og styret vil vurdere disse i forhold til hvem som faktisk ble tilbudt medlemskap i fjor og ellers undersøke om noen faktisk kan være medlemmer fra enda lenger tilbake. Presidenten og sekretæren vil i samarbeid sende invitasjon til alle nye navn som ble valgt inn ved akklamasjon.

Under åpen post lanserte Knut Nærum tanken om en stafettroman (eller roman-stafett) i Riverton-regi. Forsamlingen sluttet seg til tanken, og Nærum vil bli invitert til neste styremøte for å orientere nærmere om sine planer.

Årets prisvinner, Jørn Lier Horst, orienterte om virak og oppmerksomhet etter at han mottok den gylne revolver, hvoretter samtalen kom til å dreie seg om siste boken og hans egne erfaringer som politimann.

16.04.2013/hhs

 

Reklamer